Logo Broers & Partners Management Adviesgroep

Broers trainingen

U en uw organisatie

Uw medewerkers weten duidelijk wat hun taak is, zoals de leden van een orkest. De een speelt viool, de ander bijvoorbeeld bas of cello. Het fraaie van de muziek komt pas tot uiting in het samenspel. Zo is het ook in uw organisatie, de dirigent ofwel de manager bepaalt uiteindelijk het totaal. De muziek die het orkest maakt, klinkt pas mooi als de dirigent het beste uit "zijn" musici haalt. Dan pas vertalen de repetities van het orkest zich in klanken die als muziek in de oren klinken.

In uw organisatie is het niet anders. De gezamenlijke inspanning van alle bedrijfsleden is meer dan de optelsom van ieders persoonlijke prestatie. Door leren en repeteren komt de juiste toon tot stand. Broers & Partners leert managers en leidinggevenden talenten te benutten, de medewerkers te motiveren en hen te laten samenwerken in succesvolle teams. Het is immers de toon die de muziek maakt!

Overzicht managementtrainingen voor leidinggevenden

 • Motiverend leidinggeven
 • Leidinggeven aan veranderingsprocessen
 • Coachen
 • Werken met groepen
 • Leidinggeven aan professionals
 • Situationeel leiderschap
 • Teambuilding
 • Terugdringen van vermijdbaar ziekteverzuim
 • Leidinggeven aan de commerciële organisatie
 • Werken met zelfsturende teams

Communicatietrainingen

Het succes van iedere organisatie wordt bepaald door de mate waarin gebruik gemaakt wordt van de, soms onbewuste talenten en de wijze waarop zowel horizontaal als ook verticaal wordt gecommuniceerd. Broers & Partners kan met haar communicatietrainingen de daartoe benodigde kennis en vaardigheden in uw organisatie ontwikkelen. Zo blijft uw organisatie klinken als een klok.

Overzicht communicatietrainingen

 • Effectief presenteren
 • Onderhandelen met resultaat
 • Vergader- en discussietechniek
 • Motiverend werkoverleg
 • Werken in zelfsturende teams
 • Samenwerken in een groep
 • Train de trainer
 • Advies- en selectiegesprekken
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Slecht nieuws gesprekken
 • Conflicthantering
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Time management
 • Persoonlijke loopbaanbegeleiding
 • De ondernemingsraad
 • Begeleiden 'on the job'
 • Omgaan met agressie

Commerciele trainingen

Als het gaat om een beter rendement

Het werven en behouden van relaties is een bijzondere en gevoelige bezigheid. Als een violist bespeelt de commerciële medewerker zijn gehoor en het hangt van hem af of hij de juiste snaar doet trillen. Een goede commerciële medewerker beschikt over een goed ontwikkeld invoelingsvermogen en uitstekende sociale vaardigheden. Maar het hebben van deze eigenschappen alleen is niet genoeg, ze moeten ook worden onderhouden.

Broers & Partners geeft trainingen in het werven én behouden van klanten.

Praktijkgerichte verkooptrainingen van Broers & Partners zijn expliciet toegespitst op het effectiever functioneren van uw commerciële medewerkers. Van uw verkopers, acquisiteurs, binnendienstmedewerkers of uw technische adviseurs, wordt verwacht dat zij jaarlijks hun omzetdoelstellingen realiseren.

Concreet: winstgevende omzet, met de gewenste marges. Om dit te bereiken moeten uw commerciële medewerkers verkooptechnieken beheersen en hun markt efficiënt bewerken. De verkooptrainingen van Broers & Partners helpen hen daarbij en leiden tot een hoger rendement van de verkoopinspanningen. Op deze wijze worden de cijfercomposities van uw jaarrekeningen voorzien van het onderschrift forte, fortissimo.

Klanten verwerven is een vaardigheid, ze behouden is echter een kunst. Een belangrijk pakket van de door Broers & Partners ontwikkelde trainingen is gericht op het onderhouden van een hechtere relatie met uw klantenkring. Uw omzet wordt daardoor in de toekomst veilig gesteld. Commercieel communiceren, beter gezegd verkopen, is een vak apart. Maar ook een vak dat je moet leren en vooral... bijhouden! Dat betekent aanleren, repeteren en in de praktijk toepassen. Dit geldt voor musici, maar ook voor uw commerciële medewerkers. Op deze wijze maakt u optimaal gebruik van de talenten in uw organisatie.

Overzicht commerciële trainingen

 • Basisverkoopvaardigheden
 • Verkoopvaardigheden voor gevorderden
 • Accountmanagement
 • Commercieel adviseren
 • Effectief relatiebeheer
 • Klantvriendelijk werken
 • Interne klantgerichtheid
 • Telefonische communicatie
 • Verkopen per telefoon
 • Effectief beursgedrag
 • Commerciële debiteurenbewaking