Logo Broers & Partners Management Adviesgroep

Broers coaching

Coaching

Vaak worden onze medewerkers gevraagd om een coachingstraject uit te voeren. Dit geldt  voor individuen of groepen. Uitgangspunt is altijd het beter benutten van het potentieel.

Aanleiding voor een dergelijk traject kan onder andere zijn:

 • De kandidaat is inhoudelijk wel in staat om leiding te geven maar procesmatig (nog) niet
 • De groep is door een fusie of veranderingstraject ontstaan uit de samenvoeging van meerdere kleine groepen en deze moet nu zo optimaal mogelijk als één team gaan functioneren
 • Men is niet in staat tot het stellen van prioriteiten
 • Men kan niet  reflecteren
 • Er is behoefte aan het geven van meer inhoud aan het gezag waarmee men is bekleed
 • Er is sprake van een crisis op grond van persoonlijke factoren, of van een beroepscrisis door situationele factoren

Doelen van het coachingstraject kunnen zijn:

Het uitbreiden van de beroepskwalificaties

 • Het vergroten van de efficiency in het beroep
 • Het vergroten van humaniteit in het beroep
 • Het beter gebruik maken van het individuele potentieel of het potentieel van een groep

In het coachingstraject kunnen we onder andere gebruik maken van de volgende instrumenten dan wel  technieken

 • De Belbinprofielen
 • De Myers-Briggs Type Indicator ( MBTI )
 • Neuro Linguïstisch Programmeren ( NLP )
 • Coachen met behulp van het Enneagram

Deze technieken kunnen we uiteraard ook inzetten bij mediation en recrutement en trainingen